Polityka prywatności 

Niniejszy Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności witryny www.pod-klucz.pl jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego stronę.

 1. Administratorem strony jest Pod Klucz Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 223, 80-266, Gdańsk.
 2. Autorem treści oraz utworów graficznych zawartych na stronie jest firma Pod Klucz i jej partnerzy biznesowi.
 3. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
 4. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.
 5. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
 6. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie internetowej www.pod-klucz.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody zarządcy strony.
 7. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na stronie www.pod-klucz.pl.
 8. Strona internetowa pod-klucz.pl wykorzystuje ciasteczka „Cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk witryny.
 9. Oferta handlowa przedstawiona na stronie www.pod-klucz.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
 10. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 11. pod-klucz.pl Zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z naszą firmą.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe zbierane poprzez formularze kontaktowe obejmujące takie informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres www oraz nazwę firmy służą tylko do identyfikacji klienta, realizacji zobowiązań wobec klientów, obsługa klienta. pod-klucz.pl nie będzie przetwarzać danych osobowych bez zgody klienta.
 2. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez wysłanie formularza za pomocą przycisku „Wyślij”.
 3. Podczas przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania w pełni ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy. Zapewniamy, że podczas przetwarzania danych stosujemy się do rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i poufności.
 4. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.
 5. pod-klucz.pl nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie rozprowadza w inny sposób danych osobowych klienta do osób trzecich.
 6. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej polityki ochrony danych osobowych proszone są o wysłanie uwag na kontakt mailowy: kontakt@pod-klucz.pl

Administratorem danych osobowych jest pod-klucz.pl